Contact

Voor meer informatie over het TAX-videoclipfonds en voor vragen over de procedure en vergaderdata kunt u contact opnemen met de secretarissen van de commissie:


Hugo van de Poel (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

010-436 1600

 

Jutta Grabowski  (Mediafonds)
020-623 3901

 

of via e-mail.