Contact

Voor meer informatie over het TAX-videoclipfonds en voor vragen over de procedure en vergaderdata kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie:

Jutta Grabowski  (Mediafonds)
020-623 3901

of via e-mail.