Disclaimer

Het Mediafonds (Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door het Mediafonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selectief zijn ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites.

 

Rechten van intellectuele eigendom

Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij het, het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal.